Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową?

óre nie przestrzegają swoich norm środowiskowych. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 1997 roku nakłada na firmy obowiązek zgłaszania do

Czy można raportować do BDO i KOBIZE w niedzielę nie handlową? Obsługa BDO

zawiera ustawę o gospodarce odpadami która

Polska jest jednym z najbardziej świadomych krajów na świecie w zakresie ochrony środowiska. W kraju obowiązują surowe przepisy i kary dla firm, które nie przestrzegają swoich norm środowiskowych.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 1997 roku nakłada na firmy obowiązek zgłaszania do