Czy w 2020 zdołasz szkolić z bhp?

owych szkoleń BHP. Jednym z takich szkoleń, oferowanych dla danej grupy odbiorców, jest kurs BHP skierowany dla pracowników zatrudnionych na stanowiska

Czy w 2020 zdołasz szkolić z bhp? bhp-pulsar.pl

Stanowiska robotnicze - szkolenia BHP

Obowiązkiem pracodawcy wobec pracowników jest zapewnienie odpowiednich warunków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zorganizowanie okresowych szkoleń BHP. Jednym z takich szkoleń, oferowanych dla danej grupy odbiorców, jest kurs BHP skierowany dla pracowników zatrudnionych na stanowiska